Skip to main content

Ånderelva

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Senja
Elveeierlag: Tranøybotn Jeger og Fiskeforening
Anadrome fisk: Laks og sjøørret
Sesong: 1/7 - 31/8
Sesongkvote: 1 laks per døgn, ingen begrensing på sjøørret
Størstemål: Laks 3kg, 65cm
Fiskekort: Inatur

Ånderelva er en forholdsvis liten, men vakker elv. Den har utspring fra Ånder­vatnet i Ånderdalen Nasjonalpark og renner ut i sørøstlig retning i Tranøybotn. Med unntak av den siste kilometeren, ligger hele elva i nasjonalparken og er vernet mot kraftutbygging (1973).

Statsskog eier det meste av elva, men har overlatt forvaltnings­ansvaret til Tranøybotn JFF. Fangstene etter laks er redusert og har resultert i redusert fisketid. Dette er negativt, både for de som forvalter elva, og for sportsfiskere. Av denne grunn satt Tranøybotn JFF inn telleapparat med video i laksetrappa i 2015. Målet var økt bestandskunskap, og på sikt er målet at det skal være mulig å utvide fisketiden. I tillegg til restriksjoner i elva, er den gamle laksetrappa restaurert.

De to siste sesongene har det bære vært lov å ta opp en laks om dagen, og den skal være under tre kilo. Større laks skal settes ut igjen. Fisket etter sjøørret er fortsatt fritt, og forbudet mot å fiske røye står ved lag.

På kort tid har forvaltnings- og restaureringstiltakene gitt synlige resultat og bedre oversikt over bestanden. Det var både mer fisk i elven enn tidligere antatt, samt at snittfiskene økte rask fra 1,9 kg i 2015 til 3,4 kg i 2016. Noen av de viktigste faktorene for suksessen tror Per Midtgård, leder i foreningen, skyldes tiltak mot rett vannstand gjennom laksetrappen og kvote­begrensningene.