Skip to main content

Beiarelva

Fylke: Nordland
Kommune: Beiarn
Elveeierlag: Beiarelva SA
Anadrome fisk: Laks, sjøørret og sjørøye
Sesong: 15/6 - 15/9
Sesongkvote: 4 laks, 25 sjøørret
Størstemål: 65cm
Fiskekort: Inatur og lokalt, se her

Beiarelva er en av Norges flotteste elver og har blitt en av våre viktigste samarbeidspartnere.

På nittitalet ble Beiarelva stengt for alt fiske grunnet gyro. Etter en vellykket behandling, ble elven åpnet for fiske i 2001. Det første åren var det gode fangster, men det ble avlivet for mye stor laks, det ble for lite gytefisk og en oppnådde ikke gytemålet for elven. Rundt 2010 ble fangstene små og fra 2013 måtte en strammet en inn på fangstkvotene.

I 2015 etablerte Beiarelva samarbeid med stiftelsen. Fangstkvoter ble basert på føre-var prinsippet. En personlig sesongkvote på 4 smålaks inntil 65 cm. og større laks ble fredet. Fra 2017 har det vært så mye stor laks, at det fra 10.juli har vært en sesongkvote på 100 laks inntil 100 cm. Kvoten er for hele elven, slik at en unngår problemene med personlige kvoter, der uttaket blir en konsekvens av antall personer som fisker i elven. Resultatet er en auke i gytebestanden av holaks på 300 prosent.  

I 2018 etablerte Beiarelva SA og Stiftelsen Anadrom prosjekt Beiarelva 2023. Målsettingen er at Beiarelva skal bli den mest attraktive lakseelven i Norge for ulike grupper av sportsfiskere. Vi mener at det er realistisk å nå denne målsettingen med utgangspunkt i en jevn økning av gytefisk de siste fire årene og at Beiarelva i samme periode har vært den beste lakseelven i Norge blant større og store elver målt i antall og kilo laks pr. kilometer lakseførende elv.

 

Les mer om elva på www.beiarelva.no

Kontakt: Klikk her

Facebook: Beiarelva