Skip to main content

Tårstad­vassdraget

Fylke: Nordland, Troms
Kommune: Evenes, Skånland
Elveeierlag: Tårstadvassdraget Fiskelag SA
Anadrome fisk: Laks, sjøørret og sjørøye
Sesong: Laks: 1/6 - 15/8 | Sjøørret/sjørøye: 1/6 - 30/8
Sesongkvote: 3 laks, 5 sjørøyer
Størstemål: -
Fiskekort: Inatur

Tårstadvassdraget er et lite smålaksvassdrag i Nordland, nær grensen mot Troms, i Evenes og Skånland kommune. Elva har tre fiskesoner som strekker seg fra sjøen til Kjerkhaugfossen, hvor Tårstadvassdraget Fiskelag SA forvalter alt fiske. Bestanden av laks og sjøørret er god, og den stilleflytende elva tilbyr et variert og spennende fiske i flott natur. Siden vassdraget også inkluderer to vann, gir det rom for store variasjoner for fiskere og turister på tur i skogen. 

Stiftelsens innsats har vært generelle forvaltningsråd og bidrag til å skaffe midler til prosjektet.