Skip to main content

Borgevassdraget

Fylke: Nordland
Kommune: Vestvågøy
Elveeierlag: Borglågen Utmarkslag 
Anadrome fisk: Laks, sjøørret og sjørøye
Sesong: -
Sesongkvote: -
Størstemål: -
Fiskekort: -

Borgevassdraget ligger på naturvakre Vestvågøy, et stort og variert vassdrag rikt på elver og bekker som grener seg ut fra to store poller. Dette gir vassdraget rikelig med gytemuligheter for oppvandrende anadrome fisk. Det huser også flott stedsbunnet ørret og en sildebestand i Ytterpollen. I alle år har vassdraget vært godt brukt av lokale og etterhvert tilreisende fiskere.

Borgevassdraget ble i 2021 stengt for fiske. Stiftelsen Anadrom samarbeider tett med grunneierne for å få åpnet vassdraget igjen.