Skip to main content

Korsbrekkeelva

Fylke: Møre og Romsdal
Anadrome fisk: Laks og sjøørret 
Sesong: 15. juni - 15. september

Den korte og idylliske lakseelva er en av elvene i Norges med mest laks pr. kilometer elv. Dette takket være et klekkeri som har sørget for at elva år etter år har produsert og levert fantastiske fangster. Dessverre er ikke alt rosenrødt i denne elva heller. Oteren tar ut enorme mengder laks og myndighetene truer med å stenge klekkeriet. Vi i stiftelsen har jobbet tett med elva og et prosjekt der vi samarbeider med Møre og Romsdal Fylkeskommune, Stranda kommune og tre lokale oppdrettsselskap som ønsker å støtte opp om elva. Vi ønsker alle at denne lille, men produktive, elva skal bli et utstillingsvindu for hvordan en liten lakseelv kan driftes.