Skip to main content

Tennelva

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Senja
Elveeierlag: Tranøybotn Jeger og Fiskeforening
Anadrome fisk: Laks og sjøørret
Sesong: Laks: 1/7 - 31/7 | Sjøørret: 1/7 - 31/8
Sesongkvote: 1 laks per døgn, ingen begrensing på sjøørret
Størstemål: Laks 3kg, 65cm
Fiskekort: Inatur

Tennelvvassdraget har et nedslagsfelt på rundt 31 km2 og munner ut i Tranøybotn på innersiden av Senja i Midt-Troms. Vassdraget består av en 5 km lang utløpselv, i tillegg til Tennvatnet med sine to innløpsbekker. Hovedelven er fredet, men vatnet har en bra bestand av smålaks med innslag av større fisk. Sjøørretbestanden er også bra.

Tennvatnet er tilrettelagt med flytebrygge og parkering for rullestolbrukere, og det er vei helt frem til mange fine fiskeplasser. Fiskekort kjøpes på inatur.no, og der kan en også leie Tennvassbu, som ligger rett ved vannet.

På lik linje med naboelvene Åndervassdraget og Vardnesvassdraget, er Statsskog også eier av arealet rundt Tennvassdraget. Det er Tranøybotn Jeger og Fiskeforening som har hovedansvaret for forvaltningen av bestandene i alle de tre vassdragene. Det er kun tillat å fiske fra land med stang/snøre.

Stiftelsen Anadroms innsats har vært generelle forvaltningsråd og bidrag til å skaffe midler til prosjektet.

Les mer på Tranøybotn og omegn JFF eller elvetiltak.no

Kontakt: Klikk her